Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Heel veel activiteiten in Groningen tijdens de Week van het geld

dinsdag, 20 maart 2018

De Groningse Kredietbank, Directie Inkomensdienstverlening, organiseerde voor de Week van het geld maar liefst zestig activiteiten.

Gastlessen

Tijdens de Week van het geld gaf de GKB onder andere gastlessen ‘omgaan met geld’. Leerlingen, leerkrachten en ouders leerden over thema’s als sparen, zakgeld, inkomsten en uitgaven.

Kennis en vaardigheden vergroten

De GKB gaat er vanuit dat ‘jong geleerd, oud gedaan is’. Primair is financiële opvoeding de verantwoordelijkheid van ouders. Als zij de kennis en vaardigheden daarvoor missen, is het een taak van de overheid om hierbij te ondersteunen.  De GKB richt zich binnen preventie dan ook sterk op kinderen, jongeren en hun ouders met het doel hun kennis en vaardigheden te vergroten op het gebied van financiën.

Diverse activiteiten

Leren omgaan met geld op jonge leeftijd is van invloed op het financiële gedrag van mensen op latere leeftijd. Stadsdichter Lilian Zielstra en oud-stadsdichter Kasper Peters verzorgden gastlessen ‘poëzie en geld’. Ook is er educatief en interactief theater ingezet. PlayBack heeft in totaal vijf voorstellingen verzorgd in zowel het VO als het MBO. Interactief theater is ook ingezet voor ouders van VWO-examenleerlingen.

Bekijk hier een aantal foto's voor een impressie van de activiteiten

Een overzicht van de in totaal 61 activiteiten in Groningen 

 • Basisonderwijs: 26 verschillende basisscholen, 52 gastlessen, 1.322 leerlingen bereikt.  
 • Voortgezet onderwijs: 3 scholen, 3 gastlessen, 50 bereikte leerlingen. Inzet interactief theater, 2 voorstellingen, 98 leerlingen bereikt.
 • MBO: 1 school, 2 interactieve theatervoorstellingen, 90 studenten bereikt.
 • Ouderavond: oudervoorstelling interactief theater, ouders eindexamenleerlingen VWO, 30 ouders bereikt.
 • Wijkactiviteit, 33 bewoners bereikt.

Samenwerking maakt sterker:

Naast medewerkers GKB zijn ook de volgende personen/ samenwerkende partners ingezet:

 • Wethouder onderwijs, Ton Schroor
 • Wethouder Sociaal Domein, Peter Heidema, Ten Boer
 • Jongerenombudsman Groningen, Marike Klappe
 • Directeur Participatie & Decentrale Voorzieningen Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Christien Bronda
 • Collega’s DMO/ Armoedebeleid
 • Stadsdichter Lilian Zielstra
 • Dichter Kasper Peters
 • Jeugdspeler FC Groningen, Cas Faber, Projectleider Stichting FC Groningen in de Maatschappij, Hans van Tamelen en mascotte Groby
 • Ouderen van Serviceflat Groenestein
 • Kinderstadsdichter Marrah van der Heijden
 • Theatergroep PlayBack
 • Diversion (MoneyWays)
 • Resto vanHarte (i.s.m. Humanitas en WIJ Groningen)
 • Stichting Move

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.