23 t/m 27 maart 2020

Debat battle

Discussiëren kun je leren

De Week van het Geld vormt ieder jaar een terugkerende aanleiding om rondom het thema financiën een debat battle te organiseren.

Een debat kan altijd!

Ook buiten deze week om kan de debat battle van DKJL op scholen worden ingezet om leerlingen kritisch te laten nadenken, te leren redeneren en zo de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.

Interesse?

DKJL organiseert op verzoek een debat battle op de school. Leerlingen worden tijdens dit eigentijdse debat gevraagd om elkaar, leraren, ouders en bijvoorbeeld politici te adviseren over financiële verantwoordelijkheid.  De debat battle biedt de kans aan ouders en leerkrachten om inzicht te verkrijgen in de opvattingen van jongeren over omgaan met geld.

Wat moet de school organiseren?

Wanneer je een debat battle organiseert op school biedt DKJL onder andere ondersteuning bij de productie van het debat. Samen met DKJL regelt de school o.a. de zaalinrichting, techniek (beamerscherm, geluid, microfoons) en catering die evt. nodig is. Juryleden en bijzondere gasten kunnen worden uitgenodigd.  Ook is het leuk om eventueel prijsjes voor de deelnemers en de winnaars te regelen.

Lees meer 

Details
Waar:
Overig
Op school
Voor wie:
groep 6
groep 7-8
MBO
VO
Voorbereiding:
Onder andere mede organisatie
Kosten:
Vanaf € 1.250
Wanneer:
25-3 t/m 31-12-2019
Leuke activiteit?
Deze activiteit wordt aangeboden door:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.