Week van het geld
24
t/m
28 maart 2025

Aantal deelnemers Money Week Qatar ruim vertienvoudigd

maandag, 19 maart 2018

Na de introductie in 2017 van de eerste Week van het Geld / Money Week in Qatar voor de circa 100 Nederlandstalige basisscholieren, besloot de initiatiefnemer – in samenwerking met de Nederlandse Ambassade – voor dit jaar om lokale partners te zoeken om het programma verder uit te rollen naar meer scholen en meer leerlingen. De partners werden vrijwel allemaal gevonden in de financiële sector.

Engels & Arabisch 

Na een inventarisatie van beschikbaar lesmateriaal, werd besloten het door Wijzer in Geldzaken ontwikkelde materiaal naar het Engels te laten vertalen. Deze klus werd een stuk complexer nadat ook het ministerie van onderwijs aanhaakte en een aantal Qatar scholen voordroeg om als een pilot mee te doen. De voertaal op die scholen is Arabisch, dus het lesmateriaal moest – in zeer korte tijd - ook naar het Arabisch vertaald worden. Zo geschiedde.

1300 leerlingen

Zodoende hebben afgelopen week 14 scholen deelgenomen, en is het aantal leerlingen dat een gastles van een van de 50 vrijwilligers (met name financiële professionals, en laatstejaars studenten) toegenomen van circa 100 naar bijna 1300. Daarnaast heeft een aantal schoolklassen de aandelenbeurs van Qatar bezocht.

Groei

Het was een zeer geslaagde week die alom lof heeft ontvangen voor de professionele manier waarop het programma werd ingericht, partners en vrijwilligers werden geworven, en logistiek en communicatie was geregeld. Alle partners hebben de wens uitgesproken het programma verder te laten groeien de komende jaren.

Bekijk hier foto's voor een impressie

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.